Parkfeest huisregels

Wanneer u het festivalterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Parkfeest.

 • Om alcohol te mogen drinken dien je 18 jaar of ouder te zijn. Er wordt om ID gevraagd.
 • Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een mogelijke fouillering en/of tassencontrole bij de ingang.
 • Wapens en drugs zijn verboden. Bezoekers van het festival dienen medewerking te verlenen bij controles op wapen- en/of drugsbezit.
 • Alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, spuitbussen, drank, etenswaar, paraplu’s, selfiesticks en glaswerk mogen het festivalterrein niet op.
 • Drank en etenswaren mogen niet van het festivalterrein af meegenomen worden.
 • Consumpties kunnen uitsluitend worden gekocht met de daarvoor bestemde Parkfeest-bonnen. Parkfeest-bonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, ook niet na afloop.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
 • Het is zonder expliciete toestemming van de organisatie niet toegestaan geluid, film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Filmapparatuur, foto-opnameapparatuur met afneembare lens en geluid-opname systemen zijn niet toegestaan op het festivalterrein.
 • Tijdens het Parkfeest worden geluid- en beeld-opnamen gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding of toestemming voor verschuldigd is aan de bezoekers. Bij het betreden van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden, posters op te hangen of op andere wijze reclame te maken zonder overleg met de organisatie.
 • De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • De aanwezigheid op het Parkfeest is geheel voor eigen risico.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen en van het festivalterrein te verwijderen.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het Parkfeest die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij de organisatie gemeld worden.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie van het Parkfeest. De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u -naar inzicht van de organisatie- van het Parkfeest verwijderd en zal u (eventueel) de verdere toegang tot het terrein ontzegd worden, wordt de politie ingeschakeld en/of ingelicht en wordt ontstane schade verhaald op de veroorzaker.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Door op Aanmelden te klikken geeft u toestemming om de gegevens die u heeft ingevuld op te slaan en te gebruiken om u de nieuwsbrief te sturen.