FESTIVALBELEID


BIJ HET BETREDEN VAN ONS FESTIVALTERREIN GA JE AKKOORD MET DE VOLGENDE HUISREGELS:


TOEGANG TOT HET TERREIN

- Je mag het festivalterrein alleen betreden met een geldig entreebewijs op vrijdag en zaterdag, op zondag is er gratis toegang.

- Passe-partout (combinatie) kaarten geven toegang voor zowel vrijdag als zaterdag, voor één en dezelfde persoon. Je krijgt bij toegang op vrijdag een polsbandje wat meteen ook je toegangsbewijs voor de zaterdag is, de entreetickets kunnen maar eenmaal gebruikt worden.

- Het dragen van club-, verenigings- of organisatie gerelateerde kleding is niet toegestaan (bijvoorbeeld kleding van sportverenigingen of voetbalclubs).

- Onze beveiligers mogen je fouilleren en tassencontrole uitvoeren. Sta je dat niet toe? Dan kunnen we je de toegang tot het terrein weigeren.

- We kunnen de toegang weigeren als je onder invloed bent van alcohol of drugs.

- Met uitzondering van hulphonden zijn honden in het park niet toegestaan.


ETEN EN DRINKEN

- Je kunt consumpties uitsluitend betalen met de daarvoor bestemde consumptiemunten. Deze consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld voor geld, ook niet na afloop van het festival.

- Het meenemen van eigen drank of etenswaar is niet toegestaan. Kun je vanwege allergieën of diëten geen geschikt eten kopen op het terrein? Neem dan vooraf contact met ons op.

- Om alcohol te mogen drinken moet je 18 jaar of ouder zijn. We kunnen om een identiteitsbewijs vragen. Ben je jonger dan 18 jaar en op het terrein in het bezit van alcohol? Dan kunnen we de alcohol afnemen en je bij herhaling van het terrein verwijderen. Dit geldt ook voor alcoholvrij bier, omdat we niet kunnen controleren of je bier met of zonder alcohol hebt.

- Drank en etenswaren mogen niet van het festivalterrein meegenomen worden.

- Voor drankjes werken we met een statiegeldsysteem om het park schoon te houden. Bij de ingang ontvang je een gratis recyclemunt die je inlevert bij je eerste bestelling. Heb je je drankje op? Gooi je beker niet weg, maar ruil deze bij het bestellen in voor een nieuwe. Wil je nog even niets bestellen? Ruil dan je beker bij de bar in voor een recyclemunt. Beker of recyclemunt kwijt? Dan betaal je een halve reguliere munt boven op de prijs van je drankje voor een nieuwe beker.


VERBODEN VOORWERPEN

- Het meenemen van spuitbussen, voorwerpen van glas of blik, paraplu’s, selfiesticks is niet toegestaan.

- Bezit, gebruik en verkoop van wapens en drugs is verboden. Word je betrapt? Dan wordt je verwijderd van het festivalterrein en kun je overgedragen worden aan de politie.


GELUID- EN BEELDOPNAMEN

- Het is zonder expliciete toestemming van de organisatie niet toegestaan geluid- en/of beeldopnamen te maken voor commerciële doeleinden. Filmapparatuur, foto opnameapparatuur met afneembare lens en geluid-opname systemen zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

- Tijdens het Parkfeest worden geluid- en beeldopnamen gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding verschuldigd is of toestemming hoeft te vragen.


PROMOTIE OP EN NABIJ HET TERREIN

- Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden, posters op te hangen of op andere wijze reclame te maken zonder overleg met de organisatie.


AANSPRAKELIJKHEID, VERANDERING PROGRAMMA EN ANNULERING

- De aanwezigheid op het Parkfeest is geheel voor eigen risico. De organisatie van het festival is niet verantwoordelijk voor schade aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

- Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Zorg daarom voor goede gehoorbescherming.

- Veroorzaak je schade? Dan verhalen we de schade op jou als veroorzaker.

- Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. We proberen een vervangend programma aan te bieden.

- In het geval van overmacht waardoor het Parkfeest geheel of gedeeltelijk afgelast of gestaakt wordt is de organisatie niet verplicht tot restitutie van entreegelden of consumptiemunten.


ORGANISATIE EN AANWIJZINGEN

- Alle aanwijzingen van medewerkers van het Parkfeest die verband houden met dit festivalbeleid, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij de organisatie gemeld worden.

- Gedraag je je hinderlijk of aanstootgevend, al dan niet onder invloed van alcohol? Dan krijg je één waarschuwing. Bij herhaling verwijderen we je van het festivalterrein en kunnen we je voor andere dagen de toegang weigeren. Je kunt dan geen aanspraak maken op restitutie van entreegelden of consumptiemunten.

- De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen en van het festivalterrein te verwijderen indien de situatie hierom vraagt, bijvoorbeeld wanneer je dit festivalbeleid niet naleeft.

- In gevallen waarin dit festivalbeleid niet voorziet, beslist de organisatie van het Parkfeest.De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Door op Aanmelden te klikken geeft u toestemming om de gegevens die u heeft ingevuld op te slaan en te gebruiken om u de nieuwsbrief te sturen.